Στην προσπάθεια γνωριμίας της G.I.Pservice με πελάτες και συναδέλφους δημιούργησε αυτόν τον δικτυακό χώρο. Μέσα από εδώ οι πελάτες μας μπορούν να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες μας και τον τρόπο λειτουργίας μας καθώς και να πάρουν  γενικές πληροφορίες γύρω από τον κεντρικό κλιματισμό . Οι δε συνάδελφοι θα μπορούν να βρούν  χρήσιμα αρχεία σχετικά με τον κεντρικό κλιματισμό καθώς και εγχειρίδια  μονάδων από τις μεγαλύτερες εταιρίες κεντρικών μονάδων κλιματισμού . Θα ήταν μεγάλη μας τιμή η κάθε σας συμμετοχή΄  με προτάσεις , παρατηρήσεις ή πληροφορίες σχετικά με τα θέματα μας .

Υποστηρίξτε μας :