ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ ( ΜΟΝΑΔΑ Ψ.Α 35 KW )

ΕΑΒ ( ΜΟΝΑΔΑ Ψ.Α 960 KW )

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΕΣ Ψ.Α 150 KW )

ZAΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ (  ΜΟΝΑΔΕΣ Ψ.Α 1300  KW )

Ι.Κ.Α ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ( VRV)

Ι.Κ.Α ΑΙΓΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΕΣ Ψ.Α 900 KW )

ΙΖ Δ.Ο.Υ ΑΘΗΝΩΝ ( ΜΟΝΑΔΕΣ Ψ.Α 450 KW )

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ( ΜΟΝΑΔΕΣ Ψ.Α 2100 KW )

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ ( ΜΟΝΑΔΑ Ψ.Α 35 KW )

ΟΛΠ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( ΜΟΝΑΔΕΣ Ψ.Α 3500 KW )

ΟΛΠ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ( ΜΟΝΑΔΑ Ψ.Α 545 KW )

Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π  - AGROCERT ( ΜΟΝΑΔΕΣ Ψ.Α 210 KW )

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ( ΜΟΝΑΔΕΣ Ψ.Α 1200 KW )

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΜΟΝΑΔΕΣ Ψ.Α 1400 KW )

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΕΣ Ψ.Α 450 KW )

ΔΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ( ΜΟΝΑΔΑ Ψ.Α 450 KW )

199 - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ( ΜΟΝΑΔΑ Ψ.Α 250 KW )

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ - ΣΕΜΠΟ ( ΜΟΝΑΔΑ Ψ.Α 350 KW )

Υποστηρίξτε μας :