ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ :  Wesper    

ΣΥΜΠΙΕΣΤHΣ : ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ : Κατασκευή νέας  ηλεκτρολογικής συνδεσμολογίας της μονάδας και χρήση ηλεκτρονικού controller .

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η μονάδα βρέθηκε στην παρακάτω κατάσταση ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λόγω της κατάστασης του ηλεκτρολογικού πίνακα και την μη ύπαρξη ηλεκτρολογικού σχεδίου πραγματοποιήθηκε  μετατροπή όλου του ηλεκτρολογικού πίνακα και  τοποθέτηση ηλεκτρονικού controller για έλεγχο λειτουργίας .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εικόνα του ηλεκτρολογικού πίνακα μετά την μετατροπή του … 

Υποστηρίξτε μας :