ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ :  McQuay ALR 201.2   

ΣΥΜΠΙΕΣΤEΣ : ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟI

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ : Τοποθέτηση ανεπίστροφης βαλβίδας στην κατάθλιψη και ηλεκτρομαγνητικής στην γραμμή υγρού λόγω παρουσίας ψυκτικού υγρού στο κάρτερ του συμπιεστή κατά την φάση της αναμονής .  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η θερμοκρασία στο κάρτερ του συμπιεστή πριν την εκκίνηση του συμπιεστή 17 ˚C ,  με θερμοκρασία περιβάλλον 33  ˚C . Το κάρτερ είναι πλημμυρισμένο από ψυκτικό υγρό .

Το πρόβλημα παρουσιάζεται λόγω επιστροφής ψυκτικού μέσου από το condenser στον συμπιεστή . Στο πρόβλημα συντελεί η κυκλοφορία παγωμένου νερού στο evaporator ενώ η μονάδα είναι σε κατάσταση off .Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την τοποθέτηση ανεπίστροφης βαλβίδας στην κατάθλιψη του συμπιεστού και extra μαγνητικής βαλβίδας στην γραμμή υγρού μετά από αίτημα του πελάτη .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γραμμή υγρού στην αρχική της κατάσταση της ( αριστερά ) και μετά την τοποθέτηση της μαγνητικής βαλβίδας  ( δεξιά ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γραμμή κατάθλιψης στην αρχική κατάσταση της (αριστερά) και μετά την τοποθέτηση της ανεπίστροφης βαλβίδας (δεξιά).

Υποστηρίξτε μας :