ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ : ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ FAWH 664 ( 170 KW )

ΣΥΜΠΙΕΣΤEΣ : ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟI   

ΒΛΑΒΗ : Διαρροή  στην εκτονωτική βαλβίδα .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η βλάβη παρουσιάζεται στο «καπέλο» της αριστερής εκτονωτικής βαλβίδας . Λόγω κατάργησης της συγκεκριμένης βαλβίδας θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση της . Η ίδια επισκευή έχει πραγματοποιηθεί και στην δεξιά εκτονωτική από άλλη εταιρία.

ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφαιρείται τμήμα του χωρίσματος με το αερόψυκτο condenser ώστε να είναι εφικτή η σωστή τοποθέτηση της θερμοεκτονωτικής  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση της νέας θερμοεκτονωτικής βαλβίδας .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση του βολβού της θερμοεκτονωτικής στην γραμμή αναρρόφησης .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλείσιμο του χωρίσματος . 

Υποστηρίξτε μας :