ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ : McQuay MHR 055.2 ST

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ : ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΙ

ΒΛΑΒΗ :   - Φθορά σε σωλήνες μετάγγισης πίεσης με παρουσία διαρροών .

                -  Επικοινωνία των δυο κυκλωμάτων στο evaporator .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπασμένος  σφικτήρας  στο ρακόρ με αποτέλεσμα την εμφάνιση διαρροής . Ο σφικτήρας σπάει λόγω του

υλικού κατασκευής « αλουμίνιο» και της διάβρωσης του από το περιβάλλον , η μονάδα

είναι τοποθετημένη σε παραθαλάσσια περιοχή .

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων μετάγγισης πίεσης της μονάδας με σωλήνες υψηλής αντοχής  καθώς και με τμήματα χαλκού και χρήση ορειχάλκινων συνδέσμων .

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Αντικατάσταση της φλάντζας του evaporator .Η σπασμένη φλάντζα που δημιουργούσε επικοινωνία στα δυο ψυκτικά κυκλώματα .

Υποστηρίξτε μας :