ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΝΑΔΑ : McQuay ALS 181.2 WLNR

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ : SCREW

ΒΛΑΒΗ :     Κύκλωμα  Α - Μηχανική βλάβη στον συμπιεστή . Σπασμένοι οι αστεροειδής .


Kύκλωμα Β - Καμένη περιέλιξη συμπιεστού .

 

 

 

 

 

 

 

 

  


ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Αποσύνδεση των συμπιεστών .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση νέων συμπιεστών και φίλτρων αναρρόφησης .Τοποθέτηση ανεπίστροφης βαλβίδας στην κατάθλιψη λόγω επιστροφής υγρού .


Άνοιγμα του evaporator λόγω επικοινωνίας  των δυο κυκλωμάτων μεταξύ τους . Πρόβλημα στην φλάντζα του evaporator .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H επικοινωνία των δυο κυκλωμάτων μεταξύ τους .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποξήλωση όλων των ρελέ των συμπιεστών και καθαρισμός λόγω μεγάλης παρουσίας σκουριάς στους οπλισμούς των πηνίων .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντικατάσταση των επαφών  και καθαρισμός πηνίων .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχος οξέων στα λάδια κατά την λειτουργία των συμπιεστών για την αντικατάσταση φίλτρων υγράς και λαδιών .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαφή , τοποθέτηση μονώσεων και παράδοση στον πελάτη .

Υποστηρίξτε μας :