ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΠΑΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ : McQuay PFH 050   

ΣΥΜΠΙΕΣΤEΣ : ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ

ΒΛΑΒΗ : ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ TRANSITION ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το starter εκκίνησης του συμπιεστή πριν και μετά την επισκευή .  

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε λόγω δυσλειτουργίας μιας βοηθητικής επαφής στο κεντρικό ρελέ ενεργοποίησης του συμπιεστή  . Μέσω τοποθέτησης ενός ρελέ λυχνίας ( δεξιά ) αντικαταστάθηκε η προβληματική βοηθητική επαφή και ο συμπιεστής τέθηκε σε λειτουργία .  

Υποστηρίξτε μας :