ΤΕΑΥΕΚ – ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ : McQuay GRAM 5.G2  (1978)

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ : ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΒΛΑΒΗ : Kαταστροφή των τεσσάρων από τα πέντε έμβολα του συμπιεστού .

ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η κατάσταση του συμπιεστή χωρίς σχόλια …ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντικατάσταση εμβόλων , χιτωνίων , ελατηρίων , βαλβίδων , φίλτρων , κουζινέτων … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λόγω  βλάβης στην εκτονωτική βαλβίδα με αποτέλεσμα την διοχέτευση πολύ ψυκτικού υγρού στο evaporator και το σπάσιμο των εμβόλων πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση της , και τοποθέτηση μαγνητικής υγράς  για λειτουργία pump down .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μετά την επισκευή πραγματοποιείται κενό στα 450 micra .

  

Υποστηρίξτε μας :