ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

ΜΟΝΑΔΑ : Blue Box  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : Αντικατάσταση δοχείου  παραγωγής ατμού για έλεγχο υγρασίας  .

                      Καθαρισμός condenser .


ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το δοχείο παραγωγής ατμού λόγω των υπερβολικών αλάτων που έχουν συσσωρευτή και την φθορά των πλακών ηλεκτρόλυσης αυξάνει την αποροφούμενη  ένταση  ρεύματος με αποτέλεσμα την ανάγκη αντικατάστασης του .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατάσταση του δοχείου μετά από 1500 ώρες λειτουργίας .

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Το νέο δοχείο εγκατεστημένο . 
Καθαρισμός condenser ...πριν και μετά .

 

Υποστηρίξτε μας :