ΙΖ ΔΥΟ ΑΘΗΝΩΝ  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ : Ψύκτες McQuay AGR 060.2 * 2

                       Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ  * 3

                       Fan Coils   ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : Αντικατάσταση φίλτρων υγράς και πολυεστερικών λαδιών στους ψύκτες .

                           Καθαρισμός φίλτρων αέρα των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων .

                           Καθαρισμός φίλτρων αέρα στα fan coils .

 

ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφαίρεση των φίλτρων υγράς . Τα φίλτρα είναι σε πολύ κακή κατάσταση . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντικατάσταση των φίλτρων υγράς . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφαίρεση των πολυεστερικών λαδιών από τους συμπιεστές με χρήση της αντλίας κενού ώστε να μην λερωθεί με λάδια ο χώρος . Φίλτρο κεντρικής κλιματιστικής μονάδας κατά τον καθαρισμό του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φίλτρα από fan coils πριν και μετά τον καθαρισμό . 

Υποστηρίξτε μας :