ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΜΟΝΑΔA  :  HITACHI   

ΣΥΜΠΙΕΣΤHΣ : ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ CONTROLLER ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ CHILLER ΣΕ HEAT PUMP   .  

 

 

 ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ηλεκτρολογικός πίνακας της μονάδας αρχικά ( αριστερά ) και μετά την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού controller . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κλεμμοσειρά στην αρχική κατάσταση της ( αριστερά ) και μετά την μετατροπή ( δεξιά ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση του display στην εξωτερική επιφάνεια της μονάδας για εύκολο έλεγχο με  τοποθέτηση καλύμματος για προστασία  από την βροχή ( αριστερά ). Η πλακέτα ελέγχου – λειτουργίας που τοποθετήθηκε ( δεξιά ) .

Υποστηρίξτε μας :