ΜΠΕΝΑΚΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΜΟΝΑΔΑ : McQuay ALS 212.2  

ΣΥΜΠΙΕΣΤEΣ : SCREW

ΒΛΑΒΗ : Διαρροή  από το o-ring της βάσης του αστεροειδούς σε έναν από τους screw συμπιεστές .  

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφαίρεση της βάσης του αστεροειδούς που παρουσιάζει διαρροή .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κοχλίας με τον έναν αστεροειδή μετά την αφαίρεση της βάσης . Είναι εμφανές το λούκι τοποθέτησης του o-ring .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αφαιρούμενη βάση ( αριστερά ) και συμπιεστής κλειστός μετά την αντικατάσταση με την νέα βάση και καινούριο o-ring .

Υποστηρίξτε μας :