ΚΕΠΥΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ :  3 * McQuay ALR 201.2  

ΣΥΜΠΙΕΣΤEΣ : ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟI

ΕΠΙΣΚΕΥΗ : Άνοιγμα evaporator λόγω εξωτερικών διαρροών απο την φλάντζα του «καθρέπτη» αλλά και εσωτερικών από τούμπο  . 

 

 

 
ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξωτερικές διαρροές λόγω φθοράς στις φλάντζες .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνοιγμα του evaporator για την αντικατάσταση των φλαντζών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τάπωμα τούμπο λόγω παρουσίας διαρροής και επανέλεγχος διαρροών .

Αντικατάσταση φλαντζών . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλείσιμο «καθρέπτη» και επανέλεγχος με άζωτο σε πίεση 12 bar .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολοκλήρωση επισκευής του evaporator .

Υποστηρίξτε μας :